Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski uczestniczył w Sesji Rady Miasta podczas trwania, której przekazał sprawozdanie z efektów pracy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz dane dotyczące bezpieczeństwa w roku 2018. Kolejny rok to następne wyzwania, przed którymi stają toruńscy mundurowi? Na takie m.in. pytania radnych i dziennikarzy odpowiadał komendant.

Wczoraj tj. 07.02.2019 roku Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski uczestniczył w sesji Rady Miasta, podczas której  przekazał sprawozdanie z efektów pracy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz dane  dotyczące bezpieczeństwa w roku 2018. 

W swoim wystąpieniu komendant wymienił m.in. ilość podjętych przez funkcjonariuszy interwencji, zdarzeń drogowych, przestępstw oraz ich wykrywalności  i porównanie tych danych  do 2017 roku. Do tego komendant przedstawił wyniki służb płatnych finansowanych przez toruński magistrat,  inwestycje  poczynione w minionym roku kalendarzowym i te zaplanowane na rok bieżący.
Radni zadawali również komendantowi Policji pytania dotyczące bezpieczeństwa. Chodziło m.in.  o  ilość interwencji w poszczególnych rejonach Torunia, sprzętu  jaki jest wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów czy też ewentualną  potrzebę stworzenia kolejnego komisariatu bądź wskazania miejsc najbardziej zagrożonych przestępczością. 
Kolejny rok to następne wyzwania, przed którymi stają toruńscy mundurowi. Przede wszystkim ograniczenie ilości przestępstw i wykroczeń na terenie Torunia. Swoją uwagę kolejny raz komendant zwrócił na kontynuowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym a wszystko w oparciu o ścisłą  współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta Torunia.


 

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.