W czwartym dniu protestu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej w toruńskich szkołach przebiegł bez przeszkód.

Strajk nie odbywa się w trzech miejskich przedszkolach (PM 6, PM 13, PM 15), dwóch szkołach (SP nr 35, ZSIŚ) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Spośród strajkujących 15 przedszkoli w ośmiu objęto opieką dzieci (PM 1, PM 3, PM 4, PM 5, PM 7, PM 9, PM 14, PM 16).

Spośród strajkujących szkół i placówek w 37 objęto opieką uczniów lub uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP10, SP 11, SP 13, SP14, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 23, SP 24, SP 28, SP 31, SP 32, SP 33, SP 34, III LO, VII LO, ZSM, ZS 1, ZSO 2, ZSO 4, ZS 10, ZS 26, ZSE, ZSG-H, ZSMEIE, ZSOiT 13, ZSPS, VIIILO, CKP).

W pracy jest 1847 nauczycieli, 496 z nich przystąpiło do pracy, 1351 strajkuje, a 394 przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W pracy jest 829 osób z administracji i obsługi, w tym 798 przystąpiło do pracy, strajkuje 31, zaś na zwolnieniach lekarskich przebywają 64 osoby.

Razem strajkują 1382 osoby, co stanowi 51,6 % w stosunku do obecnych w pracy, strajkujący nauczyciele stanowią 73,1% obecnych w pracy nauczycieli, a pracownicy administracji i obsługi 3,7% obecnych pracowników tej grupy.

Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że wszystkie zespoły nadzorujące piątkowe egzaminy zostały skompletowane.


Fot. Wojtek Szabelski