Policjantki z toruńskiej komendy rozpoczęły cykl egzaminów na kartę rowerową. Umiejętności dzieci ze szkół podstawowych były sprawdzane w miasteczku rowerowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i na terenie placówek oświatowych. Wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go pomyślnie.

W ubiegłym tygodniu policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego toruńskiej komendy rozpoczęły cykl egzaminów na kartę rowerową. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności odbywało się zarówno w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jak i na terenie szkół podstawowych. Do egzaminu przystąpiło blisko 400 dzieci ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Selezjańskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 8. W trakcie przejazdu  po wyznaczonym torze, policjantki zwracały szczególną  uwagę na znajomość i stosowanie się do znaków drogowych, włączania się do ruchu oraz prawidłowych zachowań wynikających z przepisów ruchu drogowego. W przypadku popełnianych błędów funkcjonariuszki tłumaczyły, wyjaśniały i przypominały przepisy ruchu drogowego. Wszystkie dzieci zdały pomyślnie egzamin.

Aby przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, trzeba mieć ukończone 10 lat. Uczniowie pod okiem nauczycieli zdobywają wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad i znajomości znaków drogowych, następnie młodzi cykliści zdają egzamin praktyczny. Na tej podstawie dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową.

Autor: sierż. szt. Agnieszka Bubień Wydział Ruchu Drogowego KMP Toruń
Publikacja: Wojciech Chrostowski
  • dzieci w miasteczku rowerowym
  • dziecko jedzie rowerem po wyznaczonych kredą liniach na boisku szkolnym. W tle policjantka