Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

27 czerwca 2019 roku od godz. 6:00 do 8:00 wstrzymany zostanie przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku. Ma to związek z planowanym przeglądem technicznym progu stabilizującego dolny stopień.

Spowoduje to pogorszenie warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku. Apelujemy o ostrożność do wszystkich przebywających w strefie brzegowej Wisły.

Więcej informacji udzielą pracownicy Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tel. 607 299 688.

fot. Sławomir Kowalski