Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Trwa zagospodarowanie terenów zieleni w parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu.

Prace na terenie ponad 5,5 ha za niespełna 5 mln zł prowadzi firma Hosta Group z Grębocina. Umowa na realizację prac została podpisana w marcu 2019 roku. Działania modernizacyjne będą trwać ponad rok - planowane zakończenie w kwietniu 2020 roku. Realizacja zadania jest dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 204-2020 (65% kosztów, czyli 3 265 467, 04 zł).

Zagospodarowanie terenu Parku Glazja obejmuje teren od ronda przy Placu Pokoju Toruńskiego do skrzyżowania ul. Waryńskiego z ul. Antczaka. To teren cenny przyrodniczo, położony w rejonie śródmiejskim, w miejscu silnie zurbanizowanym, w pobliżu osiedli, których mieszkańcy chętnie korzystają z parku.

W ramach zagospodarowania zieleni wykonawca wykona nasadzenia trawników, krzewów, bylin i drzew. Pojawią się takie gatunki, jak grab pospolity i lipa drobnolistna, bukszpan, lebiodka i dereń biały. Pojawią się nowe układy form roślinnych, a roślinność będzie wzbogacona, szczególnie w piętrze roślinności niskiej (np. byliny, pnącza, trawy ozdobne, żywopłoty formowane i nieformowane).

Na terenie parku pojawią się chodniki i ścieżka rowerowa, plac zabaw z różnorodnymi urządzeniami do zabawy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej i do street workoutu. W pobliżu miejsca rekreacji pojawi się również miejsce do grillowania.

W parku nie zabraknie niezbędnych elementów małej architektury: ławek, leżaków, koszy na odpady i odchody oraz stojaków rowerowych. W Glazji pojawią się także stoły szachowe, budki dla ptaków, domki owadów oraz tablice informacyjne. Na obecnym miejscu pozostanie wybieg dla psów.

Dla bezpieczeństwa użytkowników parku zostanie zainstalowanych 11 kamer miejskiego monitoringu oraz oświetlenie LED.

Prezentacja dot. zagospodarowania parku Glazja

Fot. Sławomir Kowalski