W szkołach ponadpodstawowych rozpoczęły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.

Młodzieżowa Rada jest organem o charakterze opiniodawczym, wnioskodawczym i doradczym wobec działań organów samorządowych miasta Torunia w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć dla niej istotne znaczenie. Składa się ona z przedstawicieli szkół ponadpodstawowych w wieku do 21 lat i z założenia skupia młodzież zainteresowaną pracami samorządu lokalnego oraz działalnością publiczną w mieście.

Wybory są przeprowadzane przez samorządy uczniowskie.

Fot. Wojtek Szabelski