Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

711,9 zł – tyle według rankingu „Wspólnoty”, w przeliczeniu na osobę, dotacji funduszy unijnych na inwestycje transportowe uzyskał Toruń w latach 2014-2018.

Według rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Toruń w zestawieniu miast wojewódzkich Toruń zajął 12. miejsce, wyprzedzając Wrocław, Bydgoszcz, Kraków, Poznań, Gorzów Wielkopolski i Katowice. Na szczycie tej listy, w pierwszej trójce znalazły się miasta (kolejno): Olsztyn, Rzeszów, Lublin.

- Po zapaści w roku 2016 i stosunkowo powolnej odbudowie wielkości wykorzystywanych funduszy w 2017, rok 2018 przyniósł historyczny rekord – po raz pierwszy wielkość funduszy wydatkowanych w jednym roku przekroczyła 16 miliardów złotych – wyjaśnia Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca rankingu. - Nasze zestawienie obejmuje wartość dotacji w latach 2014–2018, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Korzystały z nich wszystkie samorządy wojewódzkie i wszystkie miasta – stolice województw.

Fot. Michał Kunicki