W dniach 21-25 października 2019 roku odbywać się będą Toruńskie Dni Kariery. Hasło tegorocznej edycji wydarzenia brzmi: „Elastyczni – Kreatywni - Mobilni”.

To już dziesiąta edycja spotkań organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia poświęconych problematyce rozwoju zawodowego.

Wydarzenie skierowane jest do młodych ludzi, którzy w najbliższej przyszłości decydować będą o dalszej edukacji i związanej z nią drodze zawodowej. Toruńskie Dni Kariery to doskonała okazja do spotkań z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i pracodawców, szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Początek wydarzenia - 21 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny 8. Tego dnia zaplanowano wystąpienie uczniów Zespół Szkół Samochodowych z pokazem możliwości zatrudnienia w służbach mundurowych. Centrum Wsparcia Biznesu wprowadzi młodzież w temat samozatrudnienia i zakładania działalność gospodarczej. W dalszej części przewidziano wystąpienia Piotra Stankowskiego, właściciela firmy „Świat reklamy”, oraz Wiolety Patyk, właścicielki Kawiarni „Beza”. Imprezę zakończy wystąpienie gościa specjalnego - Artura Cieciórskiego, właściciela szkoły „Cieciórski Akro Kids”.

Po części oficjalnej przewidziano warsztaty dla doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży prowadzone przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Wyższej Szkoły Bankowej i Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Honorowy patronat nad X Toruńskimi Dniami Kariery objął Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski.

Dodatkowo w ramach Dni Kariery Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową organizuje II Targi Pracy, które odbędą się 23 października 2019 r. w godz. 10:00-13:00 (wejście od ul. Dekerta 26).

Założeniem Targów jest wspieranie aktywności zawodowej młodzieży, osób bezrobotnych oraz tych, którzy chcieliby zmienić obecną ścieżkę kariery.

W ramach przedsięwzięcia zostały wydzielone cztery strefy:
• Strefa przedsiębiorczości - dla osób, które chcą założyć bądź już prowadzą działalność gospodarczą. W tym sektorze swoje stoiska będą miały różne instytucje, m.in. ZUS, US, TARR, TFPK, Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta, Powiatowy Urząd Pracy (informacje na temat dotacji).
• Strefa służb mundurowych – stanowiska będą zajmować przedstawiciele następujących służb mundurowych: Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Zakład Karny, Policja.
• Strefa pracodawców – przedstawiciele lokalnych firm będą poszukiwać potencjalnych kandydatów do swoich firm.
• Strefa agencji zatrudnienia – przedstawiciele lokalnych agencji zatrudnienia będą poszukiwać potencjalnych pracowników

Swoją obecność potwierdziły wiodące przedsiębiorstwa w regionie. Pracodawcy, którzy zgłosili udział w targach, będą poszukiwać m.in. księgowych, kadrowych, mechaników, serwisantów-automatyków, specjalistów IT, Junior Technical Support Engineer, operatorów wózków jezdniowych, kierowców autobusów, konsultantów telefonicznych, pracowników biurowych, agentów ochrony, elektryków, pracowników produkcji itp.

Odwiedzający będą mieli także okazję zapoznać się z ofertami pracy za granicą przygotowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu EURES.

W trakcie wydarzenia odbędą się także warsztaty:
• „5 kroków do założenia firmy” – prelekcję poprowadzi Katarzyna Machałowska, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, współpracująca z wieloma instytucjami, w tym z Ministerstwem Innowacyjności i Przedsiębiorczości.
• „Okiem rekrutera - kogo szuka pracodawca?” – warsztaty prowadzi Joanna Polakowska, doradca Biura Karier WSB
• „Korzyści wynikające z aktywności na portalu LinkedIn” – warsztaty poprowadzi Anna Wankiewicz z Izby Przemysłowo-Handlowej

Zapisów na warsztaty można dokonywać poprzez formularz na stronie WSB.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.