Dzisiaj (18.10) w Szkole Podstawowej nr 5 w Toruniu rozpoczął się cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn. Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Toruńskiej dla Bezpieczeństwa w Środowisku Szkolnym i Senioralnym organizowanych przez Caritas Diecezji Toruńskiej, w który włączył się również Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

 Funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu st. asp. Małgorzata Olewińska i mł. asp. Ewa Kłosińska rozmawiały z młodzieżą o narkotykach i dopalaczach. Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Policjantki  ostrzegały przed ryzykownymi  zachowaniami, negatywnymi skutkami używania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjami prawnymi ich posiadania. Podczas spotkania funkcjonariuszki nawiązały do przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pod tytułem „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w dyskusję, która połączona była z pytaniami ze strony młodzieży. Rozmawiano o przyczynach sięgania przez młode osoby po narkotyki, dopalacze czy inne używki. Policjantki podkreślały, jak bardzo ważne jest umacnianie asertywnych zachowań, kształtowanie pożądanych społecznie postaw oraz umiejętność spędzania wolnego czasu bez korzystania ze środków odurzających.

Na zakończenie spotkania każdy uczeń miał okazję założyć alkogogle i narkogogle, które pokazują, jak zmienia się świat i otoczenie osoby pod wpływem alkoholu czy środka odurzającego. Po założeniu okularów można sprawdzić i przekonać się, że zniekształcenie obrazu, problem z oceną odległości, koncentracją, spowolniony czas reakcji to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu czy narkotyków w organizmie człowieka.

Każdy uczeń otrzymał ulotkę edukacyjną, w której zawarte są informacje o skutkach zażywania środków odurzających.

 

Autor: st. asp. Małgorzata Olewińska
Publikacja: st. asp. Małgorzata Olewińska
  • Prezentacja alko i narkogogli
  • Policjantka rozmawia o dopalaczach
  • Policjantka przekazuje ulotki i plakaty dotyczące dopalaczy
  • Zdjęcie z uczniami i policjantkami
  • Zdjęcie z policjantkami i uczniami