W 2019 roku mija 40. rocznica śmierci twórcy polskiego konserwatorstwa, wybitnego historyka sztuki i muzealnika – profesora Jerzego Remera. Z tej okazji w Ratuszu Staromiejskim 7-8 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja naukowa "Wokół dziedzictwa - przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera".

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące życia i działalności prof. Jerzego Remera, dziejów konserwatorstwa i muzealnictwa, badań i problematyki konserwatorskiej wybranych zabytków oraz współczesnych problemów muzealnictwa, ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi w czwartek 7 listopada o godz. 10.00 w Sali Mieszczańskiej ratusza.

Podczas konferencji przewidziano wręczenie Nagród Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE.

Wydarzenie współorganizują: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Toruński, Oddział Toruński Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.