Aż 83 nowe miejsca do parkowania są do dyspozycji kierowców przy ul. Grudziądzkiej 62, w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórną.

Inwestycja powstała ze środków miasta i kosztowała 1,1 mln zł. Na kierowców czekają tam 83 miejsca parkingowe, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Parking został wykonany z betonowej kostki brukowej. Oprócz tego wybudowano kanalizację deszczową i zamontowano wpusty uliczne, które zapewniają odpływ wód opadowych. Powstały też chodniki łaczące parking z istniejącym w tym miejscu układem drogowym. W ramach zadania uporządkowano również sprawy oświetlenia: zamontowano 12 nowy słupów oświetleniowych, a na istniejących wymieniono 16 opraw oświetleniowych.

To kolejny z parkingów urządzonych przez miasto w ostatnim czasie. W pobliżu placu Zwycięstwa, gdzie powstaje nowa siedziba Sądu Rejonowego, oprócz parkingu przy ul. Grudziądzkiej 62 wybudowano też parking na 36 nowych miejsc przy ul. Grudziądzkiej 53 oraz parking na 81 miejsc przy ul. Gregorkiewicza, w bezpośrednim sąsiedztwie placu bp. J. Chrapka. Latem do dyspozycji kierowców zostało też oddanych 50 miejsc do parkowania przy ul. Wały gen. Sikorskiego (na odcinku od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza), w sąsiedztwie starówki i dworca autobusowego.

To nie koniec inwestycji parkingowych w rejonie centrum Torunia. Niebawem zostanie oddany do użytku parking pomiędzy ulicami Dobrzyńską a ul. Gregorkiewicza, który docelowo pomieści prawie 160 aut. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Gregorkiewicza. Powstanie także droga dojazdowa, zakończona placem do zawracania.

Fot. Sławomir Kowalski