Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.

Opłaty za pobyt w żłobku zmienią się z obecnie obowiązującej 1,3 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka na 1,5 zł. Ostatni raz opłata ta była zaproponowana Radzie w 2011 roku, czyli 8 lat temu.

Stosunek kosztów ponoszonych przez rodziców do kosztów ponoszonych przez gminę w utrzymaniu żłobków w 2019 roku wynosi 23,4%. W roku 2012 udział wpłat rodziców był na poziomie 36,7%. Po wprowadzeniu podwyżek proporcja opłaty rodziców do wkładu gminy w koszty opieki nad dziećmi w żłobkach miejskich wyniesie 32,9%.

Podczas 12. sesji Rady Miasta ustalono również dodatkową opłatę dla rodziców zostawiających dziecko w żłobku na więcej niż 10 godzin dziennie - będzie wynosić 30 zł za każdą godzinę ponad określony limit. Zmianie uległa również maksymalna miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka - ze 154 zł na 158 zł.

W celu wsparcia rodzin z małymi dziećmi Toruń pozyskuje środki zewnętrzne przeznaczone na wsparcie rodziców wychowujących małe dzieci m.in. powracających z urlopu wychowawczego na rynek pracy. Rodzice mają możliwość ubiegania się o voucher żłobkowy w ramach którego pokrywane są koszty pobytu dziecka w żłobku zarówno miejskim jak i prywatnym. W 2019 roku realizowane są dwa projekty, w ramach których ok. 370 rodzin ma możliwość skorzystania z wsparcia finansowego przeznaczonego na opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Projekty będą realizowane także w roku 2020.

Oprac. Natalia Przytarska
Fot. Adam Zakrzewski