Centrum Wsparcia Biznesu podejmuje szereg działań skierowanych do toruńskich przedsiębiorców, aby pomóc im przetrwać trudny okres związany z epidemią koronawirusa.

#ZOSTAŃWDOMU - bezpłatna baza restauracji z potrawami na wynos lub z dowozem.

CWB prowadzi kampanię informacyjną wspierająca przedsiębiorców z branży gastronomicznej w Toruniu ofertujących jedzenie na wynos lub z dowozem. Dzięki niej mieszkańcy Torunia mają dostęp do pełnej oferty gastronomicznej, a przedsiębiorcy mogą zamieszczać w czasie epidemii swoje ogłoszenia. Baza w której znajduje się ponad 80 ofert funkcjonuje na stronie www.torun.direct i na miejskim portalu www.torun.pl.

#WOLNEZASOBY - „Razem w walce z koronawirusem”.

W ramach akcji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zbudowano bazę zasobów, produkcyjnych, surowców, środków dezynfekujących, produktów BHP, sprzętu medycznego do działań wspierających walkę z koronawirusem. CSW zajmuje się koordynacja zgłoszeń firm i potrzeb toruńskich szpitali. Akcję wsparła m.in. Fabryka Cukiernicza Kopernik, która przekazała na potrzeby personelu medycznego swoje wyroby.

#POSIŁEKDLALEKARZA - wsparcie informacyjne akcji toruńskich przedsiębiorców dostarczających posiłki dla lekarzy z toruńskich szpitali.

Swój udział w akcji zadeklarowało kilkanaście toruńskich lokali. Z inicjatywą wyszła restauracja Azzurro i firma dowozowa Jedz Co Chcesz. Realizowane są darmowe dostawy jedzenia dla służb medycznych.

#ZmienTerminNieOdwoluj - ogólnopolska akcja, wsparcie dla branż: turystycznej, hotelarzy, restauratorów i kultury.

Akcja ma na celu dotarcie do klientów z informacją o możliwości zmiany terminu zakupionej usługi, zarezerwowanego miejsca, czy też biletu. Akcja realizowana jest na stronie: www.torun.pl i www.torun.direct .

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - wsparcie prawne dla przedsiębiorców.

Akcja bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców w czasie epidemii. Inicjatywa prowadzona wspólnie z Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Porady dotyczą m.in. funkcjonowania spółek w okresie epidemii, przestoju w firmie, pracy zdalnej, ubezpieczeń, wykonywanie umów, zwłaszcza w kontekście tzw. siły wyższej. Numery telefonów do mecenasów znajdują się na stronie www.torun.direct.

Toruń SMS BIZNES

„Pozostańmy w kontakcie” to akcja sms’owa zachęcająca toruńskich przedsiębiorców do czerpania informacji z oficjalnego serwisu miejskiego www.torun.pl.
oraz serwisu www.torun.direct .

POLITYKA INFORMACYJNA i BIEŻĄCE KONSULTACJE

Stała polityka informacyjna, dostosowana do obecnej sytuacji kierowana do przedsiębiorców. Korzystając z wszystkich kanałów komunikacji internetowej, zdalnej i telefonicznej CSW na bieżąco prowadzi konsultacje w ramach działań statutowych, obecnej sytuacji i programów pomocowych.

JAK WYJŚĆ Z KRYZYSU?

Po ustaniu epidemii Centrum Wsparcia Biznesu wraz z partnerami: UMK, WSB, IOB, partnerami reprezentującymi sektor bankowy, prawnikami i praktykami biznesu doradzać będą przedsiębiorcom najmocniej dotkniętym kryzysem spowodowanym przez epidemię, jak wyjść z kryzysu, umiejętnie korzystać z dostępnych instrumentów, programów pomocowych i praktyki biznesowej. Forma i tryb tego doradztwa będzie ustalony odrębnie.