Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Sesja RMT zdalnie

Najbliższa sesja Rady Miasta Torunia, zaplanowana na 18 czerwca 2020 r., odbędzie się w trybie zdalnym.

Biuro Rady Miasta Torunia informuje, że najbliższa - 19. sesja Rady Miasta Torunia odbędzie się w czwartek, 18 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00. Po raz kolejny radni będą obradować w trybie zdalnym. Rada rozpatrzy m.in. raport o stanie Gminy Miasta Toruń za 2019 rok oraz projekty uchwał w sprawach: udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019.

>>> Pełny program sesji RMT dostępny jest w BIP.

Sesja będzie transmitowana do sieci internetowej tak jak dotychczas - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia. Będzie także dostępna w serwisie YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCQQBKdynGFe6Ic6_20v6BiA/live

Osoby uczestniczące w sesji korzystają z aplikacji Microsoft Teams zainstalowanej na komputerach wyposażonych w mikrofon, głośniki oraz kamerę.