Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Policjanci ustalili posiadacza i odzyskali metalową plakietkę identyfikacyjną najprawdopodobniej należąca do pracownika przymusowo, zatrudnionego w czasie funkcjonowania obozu w IG Farbenindustrie. Przedmiot stanowi własność Skarbu Państwa. Wartościowy , ze względu na kontekst historyczny . Obiekt został zabezpieczony i po zakończeniu postępowania będzie mógł zostać włączony do inwentarza eksponatów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego  Komendy Miejskiej Policji  w Toruniu w ramach swojej  pracy ustalili  mieszkańca województwa śląskiego , który posiadał  metalową plakietkę identyfikacyjną najprawdopodobniej należąca do pracownika przymusowego przebywającego w jednym z podobozów  macierzystego obozu koncentracyjnego Auchwitz – Birkenau. Specjaliści ustalili również, że osoba,  której dane znajdują się na plakietce przetrwała  pobyt  w okres okupacji i zmarła w 2017 r.  we Francji.

Należy zaznaczyć, że tego typu  przedmiot jest zabytkiem.  Osoba, u której policjanci odnaleźli  taki przedmiot może być podejrzana o  przywłaszczenie zabytku. W opinii fachowców  przedmiot z całą pewnością jest dobrem kultury,  spełnia ustawowe kryteria definicji zabytku i  stanowi  własność Skarbu Państwa.

Policjanci skontaktowali się z pracownikami Państwowego  Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu w celu ustalenia wartości historycznej odzyskanego przedmiotu.  W opinii specjalistów tabliczka została określona jako oryginał pochodzący z okresu funkcjonowania obozu koncentracyjnego. Można przypuszczać, że przedmiot ten  stanowił część bransoletki identyfikacyjnej. Zbiory Muzeum  są w posiadaniu metalowych kart identyfikacyjnych pracowników przymusowych, natomiast ta  odzyskana przez policjantów kryminalnych  z Torunia jest o tyle wyjątkowa, że została wykonana ręcznie w odróżnieniu od pozostałych, które zostały wybite maszynowo. W opinii specjalistów przedmiot odzyskany dzięki staraniom kryminalnych z Torunia   to metalowa plakietka identyfikacyjna najprawdopodobniej należąca do pracownika przymusowego zatrudnionego w IG Farben.https://pl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben,http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html . Po wyjaśnieniu sprawy zabytek prawdopodobnie trafi do  zbiorów muzealnych Państwowego Muzeum  Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu.

 

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska