Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Prawie 300 nowych drzew zostało posadzonych w 2020 roku w Toruniu. Wszystkie są wyposażone w system nawadniania.

Nowe, dorodne drzewa kilkunastu gatunków, wybranych pod kątem odporności na warunki miejskie, pojawiły się w kilkunastu lokalizacjach. 22 sztuki to nasadzenia wykonane w ramach rekompensaty za drzewa usuwane podczas prowadzonych inwestycji. Takie pojawiły się m.in. na terenie Zespołu Szkół nr 26, Przedszkola Miejskiego nr 16, Żłobków Miejskich nr 1 i 3, w rejonie ulic Włocławskiej i Zdrojowej. Kolejne 86 drzew posadzono w ramach rewitalizacji oraz wzbogacania gatunkowego terenów zieleni np. przy ul. Chmielnej, Świętopełka, Strzałowej/Artyleryjskiej i Gościnnej. 58 drzew uzupełniło szpalery w pasach drogowych, np. w ulicach: Bema, Gagarina, Zamenhofa, Kościuszki, Lelewela, Grudziądzkiej, Nieszawskiej czy PCK.

Aż 118 nowych drzew posadzono na wniosek mieszkańców, którzy wskazali swoje propozycje lokalizacji poprzez aplikację "Zielony Toruń – moje drzewo". Tu warto przypomnieć, że każde takie zgłoszenie musi być najpierw zweryfikowane przez miasto pod kątem własności terenu, na którym miałoby się pojawić drzewo, dlatego nie wszystkie propozycje mogły być uwzględnione. Jednak udało się to w przypadku: ul. M. Skłodowskiej-Curie, Konstytucji 3 Maja, Przy Skarpie, Kilińskiego, Długiej, placu ToMiTo, Ogrodowej, Reja/Krasińskiego, Gagarina, Strzałowej, Drzymały, Sczanieckiego, Dekerta, Sobieskiego, Wiązowej, Bema, PCK i terenu Przedszkola Miejskiego nr 15.

Gatunki nasadzanych najczęściej drzew to: klon czerwony, zwyczajny, polny oraz jawor, jarząb pospolity oraz szwedzki, lipa drobnolistna, szerokolistna oraz srebrzysta, brzoza brodawkowata, magnolia parasolowata, robinia akacjowa, wiśnia ozdobna, kasztanowiec czerwony oraz zwyczajny, sosna pospolita oraz czarna, wierzba płacząca, głóg pośredni, wiąz polny.

Wszystkie drzewa zostały zaopatrzone w worki do kropelkowego podlewania typu treegator, których technologia polega na powolnym uwalnianiu wody do gleby przez długi czas po jego napełnieniu, dzięki czemu drzewa są skutecznie zasilane.

Łącznie na zlecenie Biura Ogrodnika Miejskiego UMT posadzone zostały w tym roku 284 drzewa. Koszt wykonania nasadzeń i ich trzyletnia pielęgnacja to ponad 352 tys. zł zł.

Fot. Adam Zakrzewski i Sławomir Kowalski


Kategoria: