Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

wizualizacja przyszłych obiektów na Bielanach

W 2021 r. w Toruniu rozpocznie się budowa Centrum Nauk Technicznych UMK, finansowana z budżetu państwa. – Ta inwestycja wyznaczy nowy kierunek rozwoju naszego Uniwersytetu – zapewnił na zakończenie swojej kadencji rektor Andrzej Tretyn.

Decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego o przekazaniu 15 mln zł na budowę Centrum przekazała ustępującemu rektorowi UMK toruńska poseł Iwona Michałek.

Centrum Nauk Technicznych będzie nowoczesnym zapleczem dla kierunków technicznych prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. – Obecnie, dzięki życzliwości władz miasta, korzystamy z niewielkiego budynku poza kampusem. Teraz będziemy mieli zupełnie nowe możliwości rozwoju tych kierunków na naszej uczelnizapewnia dziekan Wydziału, prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski.

Kompleks dwóch budynków, o łącznej powierzchni 2 tys. m kw., powstanie na zachodnim skraju kampusu uniwersyteckiego na Bielanach, między Szosą Okrężną a pętlą tramwajową "Uniwersytet". Uczelnia szuka obecnie projektanta, a prace budowlane rozpoczną się na początku przyszłego roku. UMK będzie miał na realizację inwestycji zaledwie 12 miesięcy.

- Jesteśmy na to przygotowani, mamy dobre doświadczenia z budową centrum weterynarii. Kiedy przed kilkoma miesiącami ówczesny minister nauki Jarosław Gowin spytał mnie o to, czego nie udało się zrobić w trakcie tej kadencji rektorskiej, odpowiedziałem, że wciąż planujemy budowę Centrum Nauk Technicznych. I oto dziś mamy na nią pieniądzemówił prof. Andrzej Tretyn. Także nowy rektor UMK, prof. Andrzej Sokala zapewnia, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 22 mln zł.

Na ilustracji: wizualizacja przyszłych obiektów na Bielanach