Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu widać Wisłę i most im. Józefa Piłsudskieg

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły, poniżej Stopnia Włocławek, informujemy, że w Toruniu w chwili obecnej poziom wody w Wiśle wynosi 499 cm. Zgodnie z ostrzeżeniem hydrologicznym wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje się dalszy wzrost stanu wody w Wiśle.

- Nie ma w chwili obecnej zagrożenia dla mieszkańców, zwierząt i mieniamówi p.o. dyrektora Wydziału Ochrony Ludności Marek Przybylski. - Prognozy na najbliższe kilkanaście godzin przewidują, że poziom rzeki Wisły w Toruniu może osiągnąć stan ok. 520 cm - nie będzie nadal przekraczać stanu ostrzegawczego.

Służby miejskie cały czas monitorują sytuację. W akcję zaangażowana jest także Straż Miejska, która kontroluje najniżej położone tereny nad Wisłą oraz działki ogrodnicze przy ul. Przybyszewskiego i na Rudaku.

Fot. Sławomir Kowalski