Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na terenie całego kraju obowiązują obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Przypominamy, że pomimo zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu wciąż funkcjonują przepisy nakazujące zakrywanie twarzy w innych miejscach. Nadal należy zachowywać dystans społeczny. Policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców regionu. Apelujemy o stosowanie się do przepisów sanitarnych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Od początku pandemii policjanci wspólnie z innymi służbami dbają o przestrzeganie przepisów i obostrzeń. Przypominamy, że pomimo zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu (pod warunkiem że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby) wciąż funkcjonują przepisy nakazujące zakrywanie twarzy w innych miejscach. Nadal zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych.

Zakrywać usta należy także w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Toruńscy policjanci sprawdzają czy mieszkańcy dostosowują się do zaleceń i obostrzeń. Funkcjonariusze patrolujący ulice sprawdzają jak mieszkańcy respektują obowiązujące nakazy. Policjantów można spotkać między innymi w środkach komunikacji miejskiej, targowiskach i galeriach handlowych. Są przede wszystkim tam, gdzie może być w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.

Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią, poza masowymi szczepieniami, pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa i częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.

  • dwójka umundurowanych policjantów idzie alejką w galerii handlowej
  • dwójka umundurowanych policjantów idzie alejką w galerii handlowej
  • dwóch umundurowanych policjantów podchodzi do autobusu mzk na przystanku
  • umundurowany policjant wewnątrz autobusu mzk, na siedzeniach siedzą ludzie
  • dwóch umundurowanych policjantów w kabinie autobusu mzk