Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która funkcjonuje od września 2016 roku i jako narzędzie do przekazywania informacji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego regionu. Mieszkańcy Torunia i naszego powiatu od początku działania tej strony zgłosili blisko 12,5 tys. miejsc, które w ich ocenie były zagrożone.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to narzędzie, które pozwala każdemu  przekazać informację o niepokojących go zjawiskach, które w odczuciu mieszkańców, wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Każda osoba może zgłosić na interaktywnej mapie miejsce, wybierając je z katalogu zagrożeń, które uznaje za najbardziej zagrożone czy najbardziej uciążliwe w jego otoczeniu.

Policjanci prowadzą bieżącą weryfikację prawdziwości przekazanej w ten sposób informacji i w zależności od ustaleń, podejmuje działania w celu  wyeliminowania problemu. KMZB  służy głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

W Toruniu i powiecie od momentu uruchomienia strony (do 31 maja 2022 roku) mieszkańcy wskazali 12 474 takich miejsc, które uważają za zagrożone.  Tylko w roku 2021 takich zgłoszeń wpłynęło 2222.

Najwięcej zgłoszeń w 2021 roku dotyczyło: parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych (766 zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (485 zgłoszeń, aktów wandalizmu (183 zgłoszenia), grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (147 zgłoszenia), używania środków odurzających (141 zgłoszeń) spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (133 zgłoszenia), niewłaściwej infrastruktury drogowej (75 zgłoszeń).

 Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numerów alarmowych wobec czego nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer 112.