Policjanci z toruńskiej komendy zorganizowali szkolenie dotyczące alternatywnych dla świata cyfrowego sposób spędzania wolnego czasu. Motywem przewodnim były kwestie związane z survivalem i sposobem na radzenie sobie na łonie natury. W akcję włączyli się żołnierze oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Toruńscy policjanci zakończyli pilotażowy program cyklu warsztatów pod nazwą „Ogranicz wirtual, przejdź na manual - Życie na Offlinie”. Założeniem akcji jest oderwanie dzieci od komputerów, tabletów i smartfonów oraz zaproponowanie im aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Szkolenie przeprowadzono w 3 toruńskich szkołach: Technikum Mundurowym, II Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej nr 14. W dwóch pierwszych przypadkach szkolenie skierowane było do uczniów drugich klas (klasy mundurowe), w trzecim przypadku były to dzieci z 6 klasy. W pierwszej części dzieci i młodzież zapoznały się z zagrożeniami związanymi ze światem cyfrowym – uzależnieniem od Internetu, gier, nieadekwatnymi treściami, tzw. hejtem i zawieraniem ryzykownych znajomości. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu wytłumaczył mechanizmy powstawiania uzależnienia od narzędzi świata cyfrowego, przedstawił zasady właściwego i rozsądnego korzystania z komputerów, laptopów i smart fonów oraz przeprowadził ankietę, w której każdy uczeń mógł sam zdiagnozować się pod kątem uzależnieniem i zagrożeń związanych z używaniem technologii cyfrowej. Jako alternatywę dla cyfrowego świata funkcjonariusze zaproponowali uczniom warsztaty i gry terenowe na łonie natury. W tej części szkolenia udział wzięli żołnierze z 81 Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Policjanci wspólnie z żołnierzami dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Cierpiszewo przy osadzie leśnej Dybowo zorganizowali warsztaty praktyczne. Ich motywem przewodnim było nabycie umiejętności związanych z zasadami przetrwania w sytuacjach kryzysowych (przygotowanie tzw. plecaka ucieczkowego, nauka rozpalania ognia, zapewnienie bezpiecznego schronienia), radzenia sobie w terenie niezurbanizowanym (czytanie mapy, posługiwanie się kompasem i punktami orientacyjnymi i zasady przemieszczania się) oraz szeroko pojętą pierwszą pomocą (tamowanie krwotoków, opatrunki, resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Jednym z zadań było określenie azymutu, do czego posłużył policyjny radiowóz. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze
 • zajęcia survivalowe w plenerze

Film https://youtu.be/1DhHt4nV66o