W ubiegłym tygodniu (10.11) w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu nadkom. Robert Murawski Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, uczestniczył w ślubowaniu uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, wśród których byli uczniowie klas policyjnych. Odbył się uroczysty apel, podczas którego Pan Komendant wygłosił przemówienie, w którym podkreślił codzienną rolę i trud służb mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa w wielu obszarach życia.

W ubiegłym tygodniu (10.11) w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu nadkom. Robert Murawski Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, uczestniczył w ślubowaniu  uczniów klas pierwszych, wśród których znalazły się klasy policyjne, klas psychologiczno-pedagogiczne oraz klasa ogólna. Odbył się uroczysty apel, podczas którego Pan Komendant przyjął meldunek od uczniów klas policyjnych, a następnie wygłosił przemówienie, w którym zaakcentował, jak ważną rolę w życiu młodych ludzi odgrywa edukacja, a także poszukiwanie własnej drogi życiowej. Podczas swojego przemówienia, Pan Komendant podkreślił również codzienną rolę i trud podejmowany przez policjantów oraz wszystkich innych  służb mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa w jakże wielu obszarach naszego życia.

Po ślubowaniu odbyła się część artystyczna, która dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, poświęcona została Narodowemu Świętu Niepodległości.

Z pewnością wśród uczestniczących w ślubowaniu pierwszoklasistów znajdują się przyszli funkcjonariusze Policji, których z radością powitamy w naszych szeregach.

  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, policjantka oraz dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
  • Przedstawiciele Policji oraz osoby uczestniczące w uroczystości oglądają występ artystyczny
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu przyjmuje meldunek od uczniów klas policyjnych
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu wygłasza przemówienie