Policjanci z toruńskiej komendy odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. Spotkanie było zorganizowane w celu przedstawienia służby przewodników psów służbowych w Policji oraz przypomnienia, jak należy zachować się w kontakcie z agresywnym czworonogiem.

Dzisiaj (10.03) w  Szkole Podstawowej w Ostaszewie  odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu specyfiki pracy przewodników psów służbowych. Policjanci opowiadali między innymi o tym, jakie zadania mają policyjne czworonogi, w jaki sposób odbywa się szkolenie, jak trenują, jakie rasy są preferowane w służbie. Funkcjonariusze mówili również o tym, jak należy zajmować się tymi zwierzętami oraz jakich zachowań należy unikać, aby nie wywoływać w nich agresji.

Spotkanie było również doskonałą okazją, aby opowiedzieć o psach, które są wykorzystywane do wyszukiwania substancji narkotycznych. Policjanci omówili zagrożenia, które niesie ze sobą zażywanie czy posiadanie narkotyków. Mundurowi przestrzegali  przed ryzykownymi  zachowaniami, negatywnymi skutkami używania narkotyków czy dopalaczy i konsekwencjami prawnymi ich posiadania.

Policjanci podkreślali, jak bardzo ważne jest umacnianie asertywnych zachowań, kształtowanie pożądanych społecznie postaw oraz umiejętność spędzania wolnego czasu w sposób alternatywny do używania środków odurzających.

  • Policjant rozmawia o pracy przewodników psów służbowych
  • Policjant rozmawia o środkach odurzających
  • Policjant prezentuje psa służbowego
  • Policjant prezentuje psa służbowego