Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane i weryfikowane.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to system, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać, które miejsca według nich są zagrożone. Narzędzie to, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. KMZB jest policyjnym narzędziem do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie. Zaznaczenie na mapie danego zagrożenia wywołuje odpowiednią reakcję policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca.

Wymiana informacji o różnego rodzaju problemach między mieszkańcami, a policją jest bardzo istotna i przynosi wymierne efekty.

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, a jej obsługa jest bardzo prosta.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji,  które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy dzwonić pod nr 112.