Nowoczesne torowiska tramwajowe poprawią komfort i bezpieczeństwo w mieście
W najbliższych latach miasto planuje kontynuować modernizację torowisk tramwajowych, co przyniesie korzyści w postaci cichszej, bezpieczniejszej i bardziej ekologicznej komunikacji miejskiej. Dzięki środkom unijnym, Toruń ma szansę na dalszy rozwój infrastruktury tramwajowej.
  1. Modernizacja torowiska na ul. Konstytucji 3 Maja
  2. Kontynuacja remontu torowiska na ul. Kościuszki
  3. Plany modernizacji na ul. Lubickiej i M. Skłodowskiej-Curie
  4. Wnioski o dofinansowanie unijne

Miasto planuje dalsze inwestycje w infrastrukturę tramwajową, które mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży. Jednym z kluczowych projektów jest modernizacja torowiska wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska. Obejmuje to przebudowę ok. 4,3 tys. metrów toru pojedynczego wraz z odwodnieniem i siecią trakcyjną.

W ramach modernizacji torowiska na ul. Konstytucji 3 Maja, perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, a na pętli Olimpijska powstanie kontenerowa podstacja trakcyjna oraz stanowisko do napiaszczania tramwajów. Planowane jest ogłoszenie przetargu na prace budowlane jeszcze w 2024 r.

Kontynuowane będą również prace na ul. Kościuszki, gdzie zmodernizowane zostanie 1,3 tys. metrów toru pojedynczego. Projekt obejmuje także przebudowę peronów, wiat, oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ul. Wojska Polskiego i Batorego. W większości torowisko będzie wykonane w technologii zielonej, co przyczyni się do poprawy ekologii miejskiej.

W dłuższej perspektywie planowana jest modernizacja torowisk na ul. Lubickiej oraz M. Skłodowskiej-Curie, gdzie łącznie zmodernizowanych zostanie ponad 6 km tras tramwajowych. Projekt ten ma na celu nie tylko poprawę jakości podróży, ale także zwiększenie efektywności ekologicznej komunikacji miejskiej.

Wniosek o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na modernizację torowiska w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja zostanie złożony do końca czerwca br. Środki na realizację projektu modernizacji ul. Kościuszki planuje się pozyskać z Programu Unijnego: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko.

W poprzednich latach, dzięki projektowi „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, zmodernizowano już kilka odcinków torowisk, co przyniosło łącznie prawie 9,5 tys. metrów nowoczesnych, ekologicznych torowisk. Dzięki tym działaniom, Toruń może poszczycić się jednym z największych w Polsce odsetkiem zielonych torowisk w stosunku do całości torowisk w mieście.


UM Toruń