Profilowanie, budowa chodnika i ścieżek rowerowych- tak obecnie wygląda przebudowywana ulica Ceramiczna. Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, wykonawca wykonuje szeroki zakres prac drogowych.

Dla zachowania dojazdów do posesji i działających w tym rejonie firm, prace zostały podzielone na etapy.

- Obecnie wykonawca realizuje prace związane z profilowaniem podbudowy. Na placu budowy pracują brukarze, którzy układają chodnik. Równolegle powstaje ścieżka rowerowa- wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. ,

Równolegle ekipy drogowców można spotkać na położonej w sąsiedztwie ulicy Szczęsnej i Ukośnej. Obecnie budowana jest tam kanalizacja deszczowa i usuwane są kolizje z infrastrukturą podziemną. Wszystkie te ulice w ramach kontraktu wartego 5 mln zł przebudowuje firma PBDI.SA.

Ulica Ukośna, która zmieni swój wygląd na odcinku ok. 185m. W ramach zadania przewiduje się przebudowę konstrukcji drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Zaprojektowano również chodnik i budowę drogi rowerowej. W ramach robót branżowych przewiduje się przebudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych.

Po ich przebudowie na wszystkich ulicach zostanie urządzona zostanie zieleń drogowa oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

Z kolei na ulicy Szczęsnej zostanie przebudowany odcinek ok. 110 m W ramach zadania przewiduje się przebudowę konstrukcji drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. W ramach przebudowy powstaną miejsca parkingowe i zjazdy do posesji. Na ulicy zostanie wybudowane oświetlenie i kanalizacja deszczowa.

Przebudowa ulicy Ceramicznej, Ukośnej i Szczęsnej potrwa do końca maja 2020 roku.