Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Strajk nauczycieli trwa

Trwa piąty dzień strajku nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół. Ostatni z puli egzaminów gimnazjalnych odbył się bez zakłóceń.

Mimo strajku dyrektorom szkół udało się skompletować komisje egzaminacyjne we wszystkich 22 placówkach.

W strajku nadal nie biorą udziału trzy przedszkola (PM 6, PM 13 i PM 15), dwie szkoły (SP nr 35 i ZSIŚ) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Spośród strajkujących 15 przedszkoli w 10 objęto opieką dzieci (PM 1, PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 7, PM 9, PM 10, PM 14, PM 16).

Spośród strajkujących szkół i placówek w 35 objęto opieką uczniów lub uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (SP 2, SP 4, SP 5, SP 7, SP 8, SP 9, SP 10, SP 11, SP 13, SP 14, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 23, SP 24, SP 28, SP 31, SP 32, SP 33, SP 34, III LO, VII LO, ZSM, ZS 1, ZSO 2, ZSO 4, ZS 10, ZS 26, ZSE, ZSG-H, ZSMEIE, ZSOiT13, ZSPS i VIII LO, ZST).

W pracy obecnych jest 1812 nauczycieli, 490 z nich przystąpiło do pracy, 1322 strajkuje, a na zwolnieniach lekarskich przebywa 441. Z 810 obecnych w placówkach pracowników administracji i obsługi, 787 przystąpiło do pracy, strajkuje 23, a na zwolnieniach lekarskich przebywa 75.

Razem strajkuje 1345 osób, co stanowi 51,3% w stosunku do obecnych w pracy, strajkujący nauczyciele stanowią 73% obecnych w pracy nauczycieli, a pracownicy administracji i obsługi 2,8% obecnych pracowników tej grupy.

Wydział Edukacji UMT na bieżąco monitoruje sytuację związaną z organizacją egzaminów ósmoklasisty i wspiera dyrektorów szkół w staraniach, by skompletować komisje nadzorujące przebieg egzaminów. Z informacji przekazanych przez dyrektorów wynika, że komisje na poniedziałkowy egzamin są skompletowane.

Fot. Wojtek Szabelski