W Muzeum Etnograficznym w dniu 23 czerwca 2019 r. odbyła się piąta edycja „Senioriady” pod hasłem „Jesteśmy”.

Na seniorów z Torunia i okolic czekało wiele atrakcji, w tym badania mobilne, stoiska edukacyjne, warsztaty nordic walking. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz rękodzieła z pracami i wytworami klubów seniora, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na rzecz seniorów. Nie zabrakło występów grup seniorów, a także wspólnych śpiewów i tańców.

- Gościmy dziś piękne zgromadzenie ludzi, o których mówi się, że są seniorami, ale to przecież okres późnej młodościpowitał żartobliwie zgromadzonych prezydent Michał Zaleski.Wielu spośród naszych seniorów jest bardzo aktywnych, uczestniczą w wydarzeniach miejskich, jak i w życiu prywatnym. I to z myślą o naszych toruńskich seniorach powstają specjalne pomysły, np. Toruńska Karta Seniora.

Senioriada jest corocznym wydarzeniem organizowanym dla seniorów z Torunia i okolic. Po raz drugi jej organizatorem jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia, a także Rada Seniorów Miasta Torunia oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, „Senioriada” dofinansowana jest ze środków Miasta Torunia, Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Michał Zaleski.

Fot. Lech Kamiński