Na finał 41. edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” do Torunia przysyłane są prace z różnorodnych ośrodków w Polsce: z muzeów, szkół, domów kultury, ognisk artystycznych, ośrodków wychowawczych. 8 lipca 2019 roku jurorzy wyłonili finalistów.

Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki 8 lipca wyłonili około 150 najlepszych dzieł, które zostaną udostępnione na wystawie w Ratuszu Staromiejskim. Jury wskazało także laureatów konkursu. W tym roku dodatkowe nagrody zostaną wybrane w plebiscycie publiczności podczas trwania wystawy konkursowej. Od 3 września do 6 października 2019 roku będzie można głosować osobiście, oglądając wystawę, lub przez internet.

Na stronie internetowej muzeum udostępniona zostanie galeria dzieł znajdujących się na wystawie w Ratuszu. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Sali Wystaw Czasowych na II piętrze Ratusza Staromiejskiego w terminie od 3 września do 3 listopada 2019 r. Katalog prezentujący nagrodzone prace można będzie pobrać z oficjalnej strony Muzeum.

Głównym celem projektu "Moja Przygoda w Muzeum" jest uwrażliwianie młodych artystów na skarby dziedzictwa kulturowego – eksponaty muzealne, zabytkowe budynki, dzieła sztuki - oraz zachęcanie do rozwijania talentów artystycznych i wyrażania własnych przeżyć poprzez aktywność twórczą.

fot. Wojtek Szabelski