Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

365 000 zł wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej 115. Przetarg w którym licytowano działkę wygrało przedsiębiorstwo Ceg-Tor. Firma zamierza przeznaczyć kupiony teren na poszerzenie swojej działalności.

Ceg-tor to producent kostki brukowej, który ma już swoją siedzibę w północno-wschodniej części miasta przy trasie wylotowej na Olsztyn. Działka inwestycyjna przy ul. Olsztyńskiej 115, którą kupiła firma, ma powierzchnię 0,1114 ha i jest położona przy drodze krajowej nr 15. Przeznaczona jest pod usługi i obiekty produkcyjne. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana i częściowo ogrodzona, częściowo zadrzewiona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.