Do 30 lipca 2019 r. można składać oferty na budowę tężni solankowej na Barbarce.

Budowa tężni solankowej będzie zrealizowana w ramach zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim na 2019 rok. Projekt wygrał głosowanie z puli osiedlowej Wrzosów, zagłosowało na niego 481 mieszkańców. Założeniem projektu jest stworzenie przy ul. Przysieckiej miejsca ze zdrowym mikroklimatem. Barbarka to osada leśna, która jest popularnym kierunkiem wypoczynku wśród zieleni torunian i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Obecnie trwa przetarg na dostawę i montaż tężni solankowej o wymiarach: długość ok. 6,0 m, szerokość ok. 1,3 m, wysokość ok. 3,65 m wraz z infrastrukturą techniczną, tj. niecką fundamentową, zbiornikiem na solankę 5,0 m³, studnią technologiczną, automatyką, oświetleniem i opaską z kostki, stworzenie instalacji elektrycznej zasilającej wraz z tablicą elektryczną oraz instalacji wodociągowej wraz z przebudową studni wodomierzowej. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 11 tygodni od podpisania umowy. W sąsiedztwie tężni staną ławki dla osób korzystających z solankowych inhalacji o prozdrowotnych właściwościach.

Informacja o przetargu w BIP


1000 Znaków do wykorzystania