Paweł Łubowski musi przeprosić Michała Zaleskiego. Były dyrektor CSW bezprawnie nagrywał Prezydenta Miasta Torunia.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu pan Paweł Łubowski – były dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - został zobowiązany do przeproszenia Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego za nieprawdziwe i bezpodstawne zarzuty wobec niego, sformułowane przez Pana Łubowskiego w artykułach „Taśmami w Zaleskiego„ oraz „Sztuka to nie zbiór znaczków„ opublikowanych w „Nowościach” w dniu 30 stycznia 2015 roku oraz artykule „Czy prezydent stoi ponad prawem i dobrymi obyczajami - Sztuka to dialog” opublikowanym w dzienniku „Gazeta Pomorska” w dniu 6 lutego 2015 roku. Ponadto pan Paweł Łubowski zobowiązany został do złożenia oświadczenia o nieprawdziwości zarzutów i braku podstaw do ich formułowania, a także do złożenia wyrazów ubolewania, że w wyniku jego bezprawnych działań, bezpodstawnie naruszył dobre imię prezydenta, narażając go na poniżenie w opinii publicznej i utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji organu samorządowego.

Sąd zobowiązał także Pawła Łubowskiego do przeproszenia za bezprawne nagrywanie bez wiedzy prezydenta przebiegu rozmów służbowych przeprowadzonych na początku 2014 roku, a następnie za bezprawne rozpowszechnianie tych nagrań przez udostępnienie ich redakcji dziennika „Nowości”. Ponadto Łubowski ma złożyć oświadczenie o bezprawności swoich działań i braku podstaw do nagrywania i rozpowszechniania jego rozmów z Michałem Zaleskim bez jego zgody oraz wyrazy ubolewania, że w wyniku tych bezprawnych działań naruszył swobodę wypowiedzi Prezydenta Torunia oraz jego wolność i prawo do tajemnicy komunikowania się.

Pan Paweł Łubowski powinien dokonać publikacji przeprosin o treści i w formie szczegółowo określonej w sentencji wyroku Sądu Okręgowego na własny koszt w terminie do 22 lipca 2019 roku w dziennikach: „Nowości” i „Gazeta Pomorska”. Ponadto został zobowiązany do przesłania przeprosin listami poleconymi opatrzonymi własnoręcznym wyraźnym oraz pełnym podpisem na adres prezydenta.


1000 Znaków do wykorzystania