29 listopada 2019 roku w Toruniu odbyło się Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. W uroczystościach udział wzięli zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski.

Obchody rozpoczęły się o godz. 8:00 apelem przy pomniku Artylerii Polskiej.

- Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, rakietowcom i artylerzystom, tworzącym zręby państwa polskiego, oraz przywołać chlubne tradycje oręża polskiego naszych ojców i dziadków walczących o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej - powiedział komendant garnizonu Toruń mjr Ireneusz Bandura. - Wzywam wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny składając na jej ołtarzu największy dar - swoje życie. Stańcie do apelu!

Apel pamięci zakończył się salwą honorową, po czym żołnierze udali się do kościoła garnizonowego. Podczas uroczystości mszalnych prezydent Torunia Michał Zaleski odznaczony został medalem “W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. W imieniu prezydenta odznaczenie przyjął jego zastępca Zbigniew Fiderewicz.

Główna część uroczystości odbyła się na poligonie toruńskim. Żołnierzom nadano odznaczenia i wyróżnienia, podsumowano tegoroczne osiągnięcia oraz podkreślono rolę artylerii wojskowej.

- Toruń to stolica polskiej artylerii. Tu można poczuć wojskowego ducha i przypomnieć sobie, że artyleria był nazywana bogiem wojny, któremu zawsze służyli ludzie z powołaniem - odczytywał list Ministra Obrony Narodowej sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz. - Wiem, że wasza służba jest trudna i odpowiedzialna - doceniam to. Artylerzystom i rakietowcom z okazji waszego święta życzę satysfakcji ze służby pełnionej w tym szczególnym rodzaju wojsk. Wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej, którzy są i służą na rzecz wojsk rakietowych i artylerii, życzę pomyślności i wielu sukcesów!

Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się defilada pododdziałów wojsk rakietowych i artylerii, której akompaniowała orkiestra wojskowa garnizonu Toruń. Na zakończenie dla gości przygotowano pokaz dynamiczny wozów bojowych oraz wyrzutni rakiet.

Tekst: Natalia Przytarska, fot. Sławomir Kowalski