Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

19 grudnia 2019 roku Rada Miasta zdecyduje, czy od nowego roku na lewobrzeżu otwarty zostanie Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Andersa.

Radni muszą wyrazić zgodę na powołanie nowej instytucji – Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Andersa 21. Będzie to pierwsza taka placówka w lewobrzeżnej części Torunia.

- Żłobek ruszy późną wiosną. Będzie w nim siedem oddziałów i miejsca dla 145 dzieci. Planuje się zatrudnić 35 osób. To bardzo potrzebna i długo wyczekiwana placówka w tej części miastamówi prezydent Michał Zaleski.

Budowany żłobek będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na parterze działać będą trzy oddziały, świetlica, strefa socjalna pracowników, pokój rodzica i wózkownia w części południowej oraz kotłownia, toaleta i strefa kuchni w części północnej. Przewidziano też komunikację ogólną w postaci korytarza oraz dwie wydzielone klatki schodowe, oddymiane, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz trzy dźwigi – dwa techniczne dla potrzeb kuchni i jeden dla użytkowników budynku.

Budowa żłobka miejskiego dla ul. Andersa współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR w ramach działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

Wartość projektu – 10 234 872,43 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych – 10 210 742,19 zł

Wartość dofinansowania – 8 679 130,86 zł (85%).