zdjęcie lasu, fot. Magdalena Kujawa

Ze względów sanitarnych mamy obowiązek do minimum ograniczyć wychodzenie z domu. Dotyczy to również rekreacyjnych pobytów w lesie.

Choć przebywanie na świeżym powietrzu należy do naszych podstawowych potrzeb, w związku z epidemią obecnie także tę należy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnych aktywności. Doświadczenia ostatnich dni pokazują, że mimo zagrożenia w lasach często gromadzi się wiele osób, które nie zachowują należnych środków ostrożności i tym samym sprowadzają na siebie wzajemnie niebezpieczeństwo zarażenia.

Wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia 24 marca nowe zasady bezpieczeństwa nie pozwalają na tego typu praktyki, mimo że lasy nie zostaną zamknięte.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zasad związanych ze spacerami po lesie, na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy:
„Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.”

Więcej na temat ograniczeń

Apelujemy zatem, by mimo sprzyjającej aury, pozostać w domu, zaś ewentualne wyjścia ograniczyć jedynie do osób najbliższych i skracać je do minimum. Podobny apel wystosowuje także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy przypominają jednocześnie tym, którzy mimo wszystko w lesie się znajdą, o konieczności zachowania szeregu zasad bezpieczeństwa, które choć obowiązują zawsze, dziś mogą zaważyć o naszym zdrowiu i życiu.

- Apelujemy, aby nie pozostawiać śmieci i zadbać o to, by wszystko, co zabraliśmy ze sobą do lasu, wróciło z nami do domu. Pamiętajmy także o tym, aby nie stwarzać sytuacji grożących pożarem lasu. W okresie wiosennym, to zagrożenie jest największe – pisze Ireneusz Norbert Jałoza, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Listę zasad Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu opublikowała na specjalnie przygotowanej ulotce.

Kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów zapowiada również policja i w razie ich łamania będzie karała nieodpowiedzialnych spacerowiczów mandatami.