Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Od 15 czerwca będzie można osobiście załatwiać sprawy w kolejnych działach Urzędu Miasta Torunia. Zmieniają także sposób pracy punkty nieodpłatnych porad prawnych.

Przez cały okres obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Urząd Miasta Torunia nieprzerwanie załatwiał sprawy urzędowe i rozpatrywał wnioski zgłaszane przez mieszkańców. I choć wielu z nas przyzwyczaiło się już do zdalnych kontaktów z urzędami, a wiele spraw można załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu, w niektórych sytuacjach wizyta w urzędzie jest konieczna.

Od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r., Urząd Miasta Torunia uruchamia kolejne miejsca bezpośredniej obsługi mieszkańców. Do grupy 14 działów przyjmujących już interesantów dołączają kolejne - w sumie jest to 30 działów.

Dotychczas stanowiska bezpośredniej obsługi klientów funkcjonowały w następujących działach UMT:

 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Wydział Spraw Administracyjnych
 3. Wydział Ewidencji i Zezwoleń
 4. Wydział Komunikacji
 5. Wydział Gospodarki Komunalnej
 6. Biuro Mieszkalnictwa
 7. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 9. Wydział Podatków i Windykacji
 10. Wydział Architektury i Budownictwa
 11. Wydział Księgowości – Kasa
 12. Biuro Obsługi Urzędu – PIUM
 13. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
 14. Miejski Rzecznik Konsumentów

Od 15 czerwca dołączą kolejne:

W budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8:

 • Wydział Promocji i Turystyki
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
 • Biuro Rady Miasta
 • Kancelaria Prezydenta Miasta

W budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10:

 • Wydział Kultury
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego
 • Biuro Kontroli

W budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12:

 • Wydział Środowiska i Ekologii
 • Biuro Ogrodnika Miejskiego

W budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25:

 • Biuro Rewitalizacji

W budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 B:

 • Wydział Geodezji i Kartografii

W budynku przy ul. Fałata 39:

 • Wydział Edukacji
 • Wydział Sportu i Rekreacji
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

W budynku przy ul. Podmurnej 2/2 A:

 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

We wszystkich wskazanych wyżej lokalizacjach praca odbywa się w godzinach 7.30-15.30 i w pełnym zakresie spraw.

Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych stanowiskach, do których osoby przychodzące są kierowane przez portierów lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.

UTRZYMANA ZOSTAJE ZASADA WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE (telefonicznie, mailowo) na konkretny dzień i godzinę, z wyjątkiem Referatu Zgonów USC oraz kasy (godziny pracy kasy: 8.00-15.00).

Informacje o adresach i zakresach zadań poszczególnych działów Urzędu Miasta Torunia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowo zaczynają funkcjonować w trybie telefonicznym cztery punkty nieodpłatnych porad prawnych. Nie trzeba już składać specjalnego wniosku o udzielenie porady - wystarczy zadzwonić do jednego z punktów.

W dalszym ciągu obowiązują środki bezpieczeństwa sanitarnego, m.in.: zachowywanie bezpiecznej odległości, pomiar temperatury, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, dezynfekcja sprzętów i pomieszczeń oraz przychodzącej korespondencji.

fot. Małgorzata Litwin