Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu: tablica informacyjna przed wjazdem na teren schroniska

Jeszcze w 2020 roku część schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego zostanie wyremontowane. Gmina Miasta Toruń przystępuje do realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Remont czeka przeszkloną część schroniska – tę, w której mieszkają zwierzęta specjalnej troski.

Zadanie obejmować będzie: wymianę pokrycia dachowego, remont posadzek, wymianę okien rozwieranych i rynien dachowych oraz renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Wybrany wykonawca będzie musiał także wymienić pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej. Wymienione mają zostać także siatki między boksami. W ramach zadania zmodernizowana zostanie także instalacja elektryczna.

Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje się do ogłoszenia procedury zamówienia publicznego. Zgodnie z planem wykonawca powinien zostać wybrany do 15 września.

Termin zakończenia zadania to 30 listopada 2020 roku.

fot. Sławomir Kowalski