Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu widać trzy piłki do gry w piłkę nożną, leżące na murawie, w tle widać trybuny polamowane na żółto-niebiesko.

Prezydent Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku w kategorii senior. Rodzaj zadania: szkolenie sportowe, organizacja i udział toruńskich drużyn piłki nożnej mężczyzn w rozgrywkach seniorskich w III lidze.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu w kat. senior miasto planuje przeznaczyć 340.000 z.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie ofert na realizację zadań elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl.

Termin składania ofert w ramach otwartego konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu upływa w z dniem 21 września 2020 r. Oferty w wersji papierowej należy złożyć do godz. 15:00 w siedzibie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym pełna treść ogłoszenia, formularz oferty wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu jest opublikowana:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale „Ogłoszenia PMT") – przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej,

- w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiTorun – przejdź na stronę serwisu informacyjnego orbiTorun.

Fot. Wojtek Szabelski