Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

dyrektor Aleksandra Mierzejewska i Anna Kroplewska-Gajewska z nagrodami

Dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie zdobyło Muzeum Okręgowe w Toruniu w konkursie na Kujawsko-Pomorskie Wydarzenie Muzealne Roku – Musejon. Laury wręczone zostały 18 września 2020 r. w Pałacu w Lubostroniu.

To pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa, zlokalizowane na terenie naszego województwa oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej i regionalnej. Do konkursu mogły być zgłaszane działania przeprowadzone w latach 2018-2019.

Muzeum Okręgowe w Toruniu otrzymało laury we wszystkich trzech kategoriach. Nagrodę główną w kategorii „Wystawa” otrzymała nowa, udostępniona w 2018 roku wystawa stała w Dom Mikołaja Kopernika. Nagrodę główną w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza” otrzymał wydany w 2018 roku katalog „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII wieku do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu” autorstwa Anny Kroplewskiej-Gajewskiej. Wyróżnienie w kategorii „Edukacja i Regionalizm” otrzymał projekt „Piernikowe laboratorium”, przygotowany i realizowany przez Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Toruńskiego Piernika.

Ze względu na obostrzenia sanitarne w uroczystości mogła uczestniczyć ograniczona liczba gości. Muzeum Okręgowe w Toruniu reprezentowały p.o. dyrektora Aleksandra Mierzejewska oraz starsza kustosz Anna Kroplewska-Gajewska.

Podczas gali wręczono także Medale Hereditas Saeculorum za ochronę zabytków. Zobacz pełną listę nagrodzonych.

Zdjęcie z profilu FB Muzeum Okręgowego