Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu: uczeń korzystający z laptopa

Od poniedziałku 19 października 2020 roku szkoły ponadpodstawowe przejdą w tryb nauki zdalnej. Dotyczy to 25 szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń – 11 liceów ogólnokształcących, 8 techników i 4 szkół branżowych pierwszego stopnia oraz Szkoły Przyspasabiającej do Pracy i Szkoły Muzycznej.

Ze względu na szybki wzrost zarażeń koronawirusem od soboty Toruń zostanie tzw. „czerwoną strefą”. Na terenie miasta wprowadzone zostaną obostrzenia dotyczące m.in. nauki w szkołach ponadpodstawowych.

- Szkoły ponadpodstawowe przejdą na nauczanie zdalne. Jedynie zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie. Dotyczy to techników i szkół branżowych pierwszego stopniainformuje prezydent Torunia Michał Zaleski.

W związku z prowadzeniem zajęć praktycznych w szkołach czynne będą internaty. Cały czas pracować będzie także Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna.

Za organizację zdalnego nauczania odpowiedzialni są dyrektorzy placówek. Przekazano im już szereg wytycznych wg których funkcjonować mają szkoły. W najbliższy wtorek (20 października) zaplanowano naradę online z dyrektorami.

Zdalne nauczanie w Toruniu prowadzone będzie w 378 oddziałach i obejmie 10 586 uczniów. Poza liceami, technikami i szkołami branżowymi ten model funkcjonować będzie także w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczną II stopnia oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 26.

fot. Wojtek Szabelski