W sobotę w toruńskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Robertowi Murawskiemu oraz powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu kom. Arkadiusza Góreckiego.

W minioną sobotę (21.01) na Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zebrała się kadra kierownicza policji powiatu toruńskiego oraz pracownicy cywilni. Powodem tego niecodziennego spotkania były zmiany kadrowe w tutejszej jednostce. Do Torunia przybył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wraz ze swoim nowym Zastępcą.

Nadinsp. Piotr Leciejewski powierzył pełnienie obowiązków nowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu.

Rozkaz personalny z jego rąk odebrał dotychczasowy Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Robert Murawski.

Kolejny rozkaz, tym razem o powołaniu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu odebrał dotychczas pełniący obowiązki na tym stanowisku kom. Arkadiusz Górecki.

Zmiana Szefa toruńskiej policji nastąpiła w związku z odejściem z tutejszej jednostki insp. Małgorzaty Jorki, której powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Po części oficjalnej nie obyło się bez gratulacji dla nowych Komendantów, ale także gratulacji i podziękowań za wieloletnią udaną współpracę z odchodzącą z komendy miejskiej insp. Małgorzatą Jorką.

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Robert Murawski od początku swojej ścieżki zawodowej związany jest z Toruniem. Swoje pierwsze kroki w służbie stawiał w 1999 roku w wydziale prewencji. Od 2001 roku nieprzerwanie związany jest z pionem kryminalnym. Od 2015 roku obejmował stanowiska kierownicze. W marcu ubiegłego roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, nadzorującym pion kryminalny.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu kom. Arkadiusz Górecki swoją służbę rozpoczął w warszawskich oddziałach prewencji w roku 2002. Następnie od 2003 do 2017 roku służył w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie. Wyspecjalizował się w prewencji, ruchu drogowym i zarządzaniu kryzysowym. Od 2017 roku pełnił funkcje kierownicze w Komisariacie Policji Toruń Śródmieście. Od listopada ubiegłego roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego.

 

 • na zdjęciu widoczni policjanci w umundurowaniu galowym
  #1
 • na zdjęciu widoczni policjanci w umundurowaniu galowym
  #2
 • na zdjęciu widoczni policjanci w umundurowaniu galowym
  #3
 • na zdjęciu widoczni policjanci w umundurowaniu galowym
  #4
 • na zdjęciu widoczni policjanci w umundurowaniu galowym
  #5