22.03.2023
godz. 18.00

29.03.2023
godz. 18.00

Jeśli jeszcze nie widzieliście wystawy Marharyty Rubanenko „Klucze od domu” zapraszamy do WOAK-u. Na parterze Młyna Kultury (ul. Kościuszki 75-77) możecie oglądać tę przejmującą ekspozycję, której bohaterkami są uchodźczynie z Ukrainy. Tytułowe klucze symbolizują dom, do którego nie można wrócić, bo albo został zniszczony, albo jest na terenach objętych działaniami wojennymi. Artystka fotografowała uchodźczynie i słuchała ich historii o okrucieństwie wojny, o potrzebie budowania nowego domu i o pragnieniu powrotu.

Marharyta Rubanenko zaprasza na oprowadzania kuratorskie po wystawie, podczas których opowie o projekcie i chętnie wysłucha Waszych opinii:

w środę 22 marca o godzinie 18:00 w języku polskim,

w środę 29 marca o godz. 18:00 w języku ukraińskim.

Wystawa czynna do 15.04.2023 r, w godzinach otwarcia Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, wstęp wolny.

Partner: Województwo Kujawsko-Pomorskie.


Якщо ви ще не бачили виставку Маргарити Рубаненко „Ключі від дому” – запрошуємо вас до WOAK-у. На першому поверсі Млина Культури (вул. Kościuszki 75-77) ви зможете побачити цю пронизливу виставку, героїнями якої є жінки з України, що на момент створення проєкту перебували у Торуні. Ключі в назві виставки символізують дім, до якого не можна повернутися, оскільки він зруйнований або перебуває в зоні бойових дій. Авторка фотографувала біженок і слухала їхні історії про жорстокість війни, необхідність будувати новий дім та бажання повернутися.

Маргарита Рубаненко запрошує на кураторські екскурсії виставкою, під час яких вона розповість про проєкт і буде рада вислухати ваші думки:

у середу 22 березня о 18:00 польською мовою,

у середу 29 березня о 18:00 українською мовою.

Виставка відкрита до 15.04.2023, в години роботи Воєводського Осередку Анімації Культури в Торуні, вхід вільний.

Партнер: Воєводство Куявсько-Поморське.