Wczoraj w 33 jednostkach organizacyjnych Policji na terenie kraju, w tym Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23. 20 pracowników posiadających nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji, o godzinie 8:00 rozpoczęło szkolenie.

Komendant Główny Policji wprowadził cykliczne szkolenia mające na celu sprawdzenie możliwości przejścia jednostek organizacyjnych policji na terenie kraju ze stanu pokoju na czas wojny. Wczoraj (27.11.23) ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23 dobyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.
Do głównych zadań szkolenia należało m.in. sprawdzenie gotowości naszej jednostki w zakresie powołania do służby pracowników policji posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, ocena funkcjonalności procedur, przeszkolenie osób powołanych z zakresem ich zadań służbowych.

W toruńskich ćwiczeniach wzięło udział 20 pracowników posiadających nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji, 14 funkcjonariuszy i cywili odpowiedzialnych za przebieg EGIDY-23 oraz obserwatorzy z jednostek zewnętrznych.

Szkolenie przebiegło sprawnie. Organizatorzy mieli okazję zweryfikować w praktyce skuteczność przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji.

Autor: asp. Dominika Bocian

Publikacja: asp. Dominika Bocian

 

  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby
  • Cywile odbywają szkolenie na wypadek powołania do służby

Film https://youtu.be/rcEEPAtFJoE