Jak szybko przygotować sianokiszonkę?

W gospodarstwach prowadzących chów zwierząt ważną rolę odgrywa zabezpieczenie dostępu do paszy treściwej przez cały rok, a w szczególności w okresie braku możliwości bieżącego skarmiania zebranej biomasy. Zdecydowanie najważniejszą paszą treściwą w przypadku żywienia bydła mlecznego lub opasów, jest kiszonka z kukurydzy, jednak ważnym uzupełnieniem jest również sianokiszonka.

Siano — cenny surowiec

Źródłem biomasy do produkcji sianokiszonki są użytki zielone użytkowane kośnie. Siano z podsuszonych pokosów zwijane jest w bele i następnie owijane folią do sianokiszonki. Szczelne owinięcie folią umożliwia wytworzenie warunków beztlenowych, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu zakiszania.

Dobre owinięcie bel

W przypadku prasowania bardzo ważne jest zastosowania siatki do bel do zabezpieczenia zbieranego siana. W przypadku siana, które może być dodatkowo docinane podczas procesu formowania balotów, wykorzystanie siatki daje duże lepsze rezultaty niż używanie sznurka.

Siatki na siano, które można znaleźć tutaj: https://osadkowski.pl/farma/siatki-do-prasy--c-001114, pozwalają na równomierne i dokładne okrycie beli. Dobrze zabezpieczone i sprasowane siano jest zwarte, przez co ograniczone zostaje ryzyko przebicia foli do sianokiszonki podczas owijana nią balotów.

Wytrzymałość i stabilny kształt przyspiesza owijanie

Bardzo ważnym parametrem siatki na siano jest jej wytrzymałość na zrywanie, która warunkuje ciągłość pracy oraz odpowiednie okrycie zbieranego surowca w momencie owijania balotów. Siatki do siana oferowane przez firmę Osadkowski charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na zrywanie, która przekracza 250 kg.

Wytrzymałość siatki na siano oraz utrzymanie przez nią stabilnego kształtu podczas owijania zależy w dużej mierze od jakości zastosowanego do produkcji polimeru i struktury siatki.

Struktura siatki na siano

Strukturę siatki tworzą nitki osnowy, które biegną podłużnie oraz wątki, czyli nitki poprzeczne do osnowy. Zadaniem wątków jest stabilizowanie osnowy i utrzymanie odpowiedniego kształtu siatki na siano podczas owijania bel. Zastosowanie siatki do bel o stabilnym kształcie ogranicza ryzyko zawijania narożników oraz plątania siatki. Wpływa to na utrzymanie odpowiedniej dynamiki pracy oraz ogranicza ryzyko przebicia przez niezabezpieczone siano folii do sianokiszonki.

"Gęstsza" siatka Ideal Bel

W siatkach do siana Ideal Bel zastosowano dwa rodzaje nitek osnowy — cieńsze i grubsze. Takie rozwiązanie bezpośrednio przekłada się na wytrzymałość siatki do bel, która wynosi przynajmniej 270 kg. Zwiększenie liczby nitek osnowy, dodatkowo zagęściło siatkę, w efekcie czego tworzy bardziej zwartą okrywę dla prasowanego materiału. Lepiej i szczelniej okryte siano to mniejsze prawdopodobieństwo przebicia folii do sianokiszonki.

Siatki na siano zamiast sznurka

Wykorzystanie sznurka do owijania prasowanego siana jest niewskazane, ponieważ nie gwarantuje on zabezpieczenia i okrycia całej powierzchni balotu. Zwiększa to zdecydowanie ryzyko przebicia folii do sianokiszonki, a tym samym przerwania hermetycznej osłony. Oprócz tego zastosowanie siatki do bel umożliwia uzyskanie innych istotnych korzyści:

  • szybsze owinięcie jednej beli, a tym samym zrobienie ich więcej w tym samym czasie
  • utrzymanie stabilnego kształtu i "gładkiej powierzchni" - niezbędnej do owijania folią
  • obniżenie zużycia paliwa i nakładu czasu pracy

Wytrzymałe siatki na siano

Linia siatek dostępna w sklepie dla rolnika jest wytrzymała, ale również odporna na działanie czynników biologicznych i chemicznych. Pozwala to zachować jej trwałość podczas procesu zakiszania i przechowywania oraz w momencie ściągania folii do sianokiszonki. Zdecydowanie ułatwia to dozowanie paszy oraz ogranicza jej straty podczas żywienia zwierząt. W ofercie dostępne są siatki do siana o najpopularniejszych szerokościach krycia: 123 cm i 130 cm oraz o długości 2000 m i 3000 m.