W Toruniu rusza innowacyjny program wspierający rozwój psychospołeczny uczniów
  1. Program "Spójrz Inaczej" dla dwóch grup wiekowych: klas 1-3 i 4-6.
  2. Wsparcie finansowe od Gminy Miasta Toruń: łącznie 53.000 zł na realizację projektu.
  3. Metody aktywne i doświadczone kadry pedagogiczne w roli głównych koordynatorów.
  4. Zwiększenie odporności dzieci na problemy psychologiczne i społeczne.

W naszym mieście rozpoczyna się nowe przedsięwzięcie edukacyjne, mające na celu wsparcie najmłodszych w ich rozwoju emocjonalnym i społecznym. Inicjatywa, prowadzona przez Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni, koncentruje się na dwóch programach edukacyjnych "Spójrz Inaczej", które adresowane są do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych.

Program dla klas 1-3, zatytułowany "Spójrz Inaczej 1-3", skupia się na kompensacji braków w umiejętnościach psychospołecznych oraz zapobieganiu problemom, które mogą wystąpić w młodszym wieku. Dzieci uczestniczące w programie otrzymają wsparcie w budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz w radzeniu sobie z emocjami i wyzwaniami, co jest kluczowe dla ich zdrowego rozwoju.

Z kolei "Spójrz Inaczej 4-6" dla uczniów starszych klas koncentruje się na psychologii prewencji. Program ten ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka, które mogą prowadzić do problemów behawioralnych w przyszłości, takich jak uzależnienia czy destrukcyjne zachowania. Edukacja w tym zakresie ma również na celu wzmacnianie czynników chroniących, co przyczynia się do prawidłowego rozwoju uczniów.

Oba programy, wspierane finansowo przez Gminę Miasta Toruń, będą realizowane w kilku edycjach, co pozwoli dotrzeć z pomocą do szerokiego grona uczniów. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, które nie tylko ułatwiają przyswajanie wiedzy, ale również zachęcają do kreatywnego myślenia i eksperymentowania. Za koordynację i realizację odpowiadają doświadczone pedagog, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych działań.

Wszystkie te działania mają na celu stworzenie mocnej podstawy dla przyszłego rozwoju dzieci, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Życzymy uczestnikom programu wielu inspirujących odkryć oraz rozwijających doświadczeń, które pomogą im stawiać czoła wyzwaniom nowoczesnego świata.


Według informacji z: UM Toruń