Debata o dziedzictwie UNESCO w Toruniu
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce". Podczas spotkania wybrano nową przewodniczącą oraz omówiono plany na przyszłość.
  1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w Ratuszu Staromiejskim
  2. Wybrano nową przewodniczącą stowarzyszenia
  3. Podsumowano dotychczasowe działania
  4. Omówiono plany na przyszłość

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce" istnieje od jesieni 2005 roku, kiedy to zostało powołane do życia w Zamościu. Obecnie jego siedziba znajduje się w naszym mieście.

17 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, które miało miejsce w Ratuszu Staromiejskim. Było to ważne wydarzenie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność oraz wybrano nową przewodniczącą. Dotychczasowym prezesem stowarzyszenia był Zbigniew Fiderewicz, pełniący funkcję I Zastępcy Prezydenta naszego miasta, a obecnie radny Rady Miasta. Nową przewodniczącą została Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta.

Głównym celem działalności Ligi jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu utrzymanie w dobrym stanie, właściwe wykorzystanie i promocję polskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii.

W spotkaniu uczestniczył również prezydent Paweł Gulewski. W ramach zebrania członkowie omawiali nie tylko minione inicjatywy, ale także snuli plany na przyszłość, które mają na celu dalszą promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Fot. Sławomir Kowalski


Na podstawie: Urząd Miasta Toruń