Nowe oświetlenie rozbłyśnie na ulicy Łącznej
Na ulicy Łącznej trwa intensywna modernizacja, która ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej. Mieszkańcy mogą spodziewać się licznych udogodnień, a zakończenie prac jest planowane na grudzień tego roku.

Postępy w modernizacji ulicy Łącznej

Prace modernizacyjne na ulicy Łącznej nabierają tempa. Na odcinku od ulicy Lilii Wodnych do ulicy Okólnej trwają zaawansowane roboty, w tym wykonywana jest podbudowa z warstwą technologiczną z kruszywa. Jest to kluczowy etap, który zapewni solidne fundamenty dla dalszych prac wykończeniowych.

Równolegle realizowane są prace brukarskie na odcinku od ulicy Stawki Południowe do Sitowia. W ramach tych działań, ustawiane są krawężniki wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych oraz budowane są zjazdy indywidualne do posesji. Te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg oraz pieszych.

Instalacja oświetlenia ulicznego

Na odcinku od ulicy Stawki Południowe do Lilii Wodnych zainstalowano już nowe oświetlenie uliczne. Uruchomienie nowych lamp planowane jest w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, co znacząco poprawi widoczność i bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Jest to ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury oświetleniowej na ulicy Łącznej.

Rozbudowa ulicy Łącznej: szczegóły inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Łącznej na odcinku 1400 metrów, zaczynając od ulicy Stawki Południowe aż do ulicy Kniaziewicza. W ramach tego projektu zostanie wybudowana jezdnia z dwoma pasami ruchu, nowoczesny chodnik oraz droga rowerowa. To przedsięwzięcie ma na celu poprawę komunikacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Prace obejmują również budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z siecią energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Dzięki temu modernizacja ulicy Łącznej będzie kompleksowa i przyniesie korzyści nie tylko kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom.

Finansowanie i termin zakończenia prac

Całkowity koszt inwestycji wynosi 16,5 mln zł, a zakończenie prac planowane jest na grudzień tego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co pokazuje zaangażowanie władz w poprawę infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Rozbudowa ulicy Łącznej jest jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Mieszkańcy mogą spodziewać się licznych udogodnień, które znacząco wpłyną na komfort codziennego poruszania się po mieście.


Wg inf z: Urząd Miasta Toruń