Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Toruński żołnierz, społecznik, działacz sportowy i wieloletni radny miasta Włodzimierz Rudziński kończy 90 lat. Z tej okazji 12 kwietnia 2019 r. spotkali się z nim zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz i przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski.

Jubilat, który swoje 90-lecie będzie świętował w niedzielę 14 kwietnia 2019 r., otrzymał w urodzinowym upomniku list gratulacyjny i swój portret na tle ratusza, autorstwa toruńskiego artysty Adama Papke. Były też prezenty i gratulacje od Marioli Soczyńskiej, dyrektor Wydziału Sportu UMT i Marka Wilińskiego - szefa Biura Rady Miasta Torunia. Najważniejszym jednak upominkiem z tej okazji jest z pewnością Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze, przyznany decyzją Rady Miasta Torunia z 11 kwietnia 2019 r. Wręczenie odznaczenia odbędzie się na jednej z tegorocznych miejskich uroczystości. Warto dodać, że toruński nestor jest też laureatem Medalu Prezydenta Miasta Torunia Thorunium, nadanego mu w 2011 r.

Włodzimierz Rudziński urodził się 14 kwietnia 1929 roku w Przasnyszu. Jest oficerem Wojska Polskiego w stopniu pułkownika dyplomowanego w stanie spoczynku. Włodzimierz Rudziński jest związany z Toruniem od 1973 roku. Do 1979 r. pełnił funkcję Zastępca Komendanta ds. liniowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii. Połowę swojej 40-letniej służbt wojskowej spędził w Toruniu, na trwałe zapisując się w historii garnizonu toruńskiego. Włodzimierz Rudziński to także aktywny społecznik i działacz sportowy. Przed dwie kadencje, w latach 1994-1998 i 1998-2002 był toruńskim radnym. Jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie od 1994 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jest również członkiem Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Torunia, którj przewodniczył w latach 2007-2010.

Fot. Małgorzata Litwin