Budynek przy ul. Słowackiego 114 zostanie poddany przebudowie i modernizacji, by swoją siedzibę miał tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W dniu 16 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta Torunia została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 114 na potrzeby MOPR”. Wykonawcą jest konsorcjum firm Bau-Tech z Torunia i Firma Ogólnobudowlana Chałupczyński Jan z Golubia-Dobrzynia. Koszt inwestycji to 2 275 000 zł. Zgodnie z umową, termin zakończenia prac upływa po 7 miesiącach od podpisania umowy, czyli w grudniu 2019 roku.

Prace, jakie zostaną wykonane, obejmują nie tylko wnętrze budynku, ale także teren wokół niego. Na zewnątrz zatem zostanie położona kostka betonowa, zostaną tam oznaczone miejsca parkingowe. Również z kostki betonowej będzie wykonana pochylnia zewnętrzna oraz strefa wejścia. Odświeżona i naprawiona zostanie też elewacja budynku.

Ważną zmianą w budynku będzie szybu windowego i zamontowanie windy osobowej elektrycznej.

Wykonane zostaną nowe instalacje: elektryczna, teletechniczna (w tym sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring wizyjny, kamery, instalacja alarmowa), wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, a także wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach obsługi mieszkańców.

Remont obejmie pomieszczenia, w których wymalowane zostaną ściany i sufity, na podłogach położone płytki gresowe i wykładziny PCV, wymieniona stolarka wejściowa, drzwi wewnętrzne, zamontowane ścianki przeszkolone sali obsługi oraz rolety tekstylne na oknach.

Fot. Małgorzata Litwin