W Toruniu powstał Punkt Okręgowy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, do którego mogą zgłaszać się osoby potrzebujące wsparcia i pomocy.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem powołany został na lata 2019-2021 dzięki Fundacji Dies Mei pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego punkt okręgowy został utworzony w Toruniu, a lokalne miejsca udzielania pomocy powstały w: Chełmży, Grudziądzu, Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Chełmnie i Rogoźnie.

Ośrodek powstał z myślą o poszkodowanych różnego typu przestępstwami. Pomoc otrzymają tam ofiary takich zdarzeń, jak uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, gwałt, przemoc w rodzinie, inne rodzaje przemocy, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo. Wsparcie otrzymają tam także świadkowie przestępstwa oraz osoby im najbliższe.

W zakres nieodpłatnego udzielania pomocy przez ośrodek wchodzi:
• pokrycie kosztów pomocy prawnej/mediacji,
• pomoc psychologiczna/psychoterapeutyczna,
• szerokie wsparcie socjalne, takie jak:
- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
- finansowanie szkoleń i kursów oraz egzaminów zawodowych,
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
- finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu ,
- usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
- pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
- finansowanie kosztów wyjazdu: osoby uprawionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego będzie udzielana pomoc, o której mowa w § 4, pkt 1, ppk 4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości pomoc będzie świadczona w ośmiu lokalizacjach:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu
ul. Mickiewicza 49/49a (parter)
Poniedziałek 8:30-15:30
Wtorek 8:30-15:30
Środa 8:30-15:30
Czwartek 13:00-20:00
Piątek 13:00-20:00
Sobota 10:00-14:00
Tel.: 663 495 597, 663 561 304

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Chełmża, ul. Tumska 12
Czynny w środy w godz. 11:30-15:30
Tel.: 663 495 597

Grudziądz, ul. Chełmińska 97
Czynny w czwartki w godz. 14:00-18:00
Tel.: 669 916 044

Chełmno, ul. Słowackiego 3
Czynny w środy 11:30-15:30
Tel.: 669 916 044

Rogoźno 91
Czynny we wtorki 11:00-15:00
Tel.: 669 916 044

Golub-Dobrzyń, ul. Kilińskiego 10
Czynny w środy 12:00-16:00
Tel.: 669 916 044

Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46
Czynny w poniedziałki 11:00-15:00
Tel.: 669 916 044

Brodnica, ul. Ustronie 2B
Czynny w piątki 8:00-12:00
Tel.: 669 916 044